یا رومی روم یا زنگی زنگ

نویسنده:
۳ مرداد ۹۶

لم تقولون ما لاتفعلون این توبیخ قرآن است به همه کسانی که حرف و عملشان دوگونه است

سوای از موضوع خیراخلاقی منتشرکردن فیلم و عکسهای بدون حجاب #نامداری ؛ موضوع مهمتر عدم تقید ایشان به حجابی است که به قول معاندین مرتب این چادر را در چشم مخالفان فرو می کرده است.

این بهانه ها که با محارم بوده ایم و یک دقیقه روسری من افتاده با آنچه در فیلم مشاهده می شود تناقض دارد و پذیرفته نیست(فضای عمومی خارج از کشور و همچنین بطری های کاملا مشخص)

البته کوس* رسوایی این ظاهرسازی ها و استفاده ابزاری از موضوعات دینی خیلی وقت است به زمین افتاده و مردم، مومن واقعی را از تصنعی خوب میشناسند.

نامداری همان کسی که به فلان شاعر کوچه بازاری سرا توصیه میکند راجع به اهل بیت شعر بگوید و به قول معروف راه ریا را نشانش می دهد اما او خیلی قاطعانه می گوید وقتی به موضوعی علاقه ندارد شعرهم نمی گوید.

کسی که مقید به حجاب است اگر مومن واقعی باشد با حجابش شوآف نمی کند کمی حیا هم چاشنی آن است.

گفتن و خندیدن با نامحرمان روی آنتن زنده کم از کشف حجاب ندارد

این توبیخ قرآن است به همه ما و همه مدعیان سست عمل…

#لم_تقولون_مالاتفعون ؟

 

*دهل، طبل، نقاره