از کودکی عاشقت بوده ام
نویسنده:
۳۰ بهمن ۹۳

poster-imamhossain02_b من از کودکی عاشقت بوده ام
قبولم نما گرچه آلوده ام


مبادا برانی مرا از درت
به بازوی بشکسته مادرت


به عشق تو هرکس که منسوب شد
اگر بد بود عاقبت خوب شد


غمت حاصل زندگانی من
به راه تو طی شد جوانی منمن از کودکی عاشقت بوده ام


من از ریزه خواران خوان تو ام
اگر چه بدم میهمان توام


به عشقت از آن دم که خو دادی ام
به چشم همه آبرو دادی ام


ز در راندگانت حسابم مکن
گدایم، کرم کن – جوابم مکن


ازین رو سپیدم بر داورم
که من هم سیاهی این لشگرم


شاعر :حاج علی انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.