تناقض منطقی
نویسنده:
۱۶ فروردین ۹۵

بسم الله

angoor - mov - انگور - موامام باقر علیه السلام می فرمایند: الزّکاة تزیدُ فی الرزق
ترجمه: زکات روزی انسان را زیاد می کند. (جامع الاحادیث، ج ۹، ص ۵۲ و ۶۹)

توضیح
چگونه می توان باور کرد که با دادن و بخشیدن اموال آنها زیاد می شوند؛ درصورتی که عقلا باید کم شوند؟ اسلام چگونه این ادعای عقل ناپذیری را مطرح می کند.
برای فهم و پذیرش و تسلیم عقل تنها به یک مثال اشاره می کنم؛ «هرس کردن درخت انگور»

تعریف هرس انگور:
هرس عمل بریدن یا قطع کردن قسمت هایی از اندام گیاهان بر اساس فرمول و هدف معینی است که با این عمل در  رشد، قدرت رویش، زایشی درختان و آرایش آنها دخالت می نماید که در نتیجه مقدار محصول افزایش یافته و گیاه به نحو صحیح و دلخواه پرورش می یابد.

اهمیت و نتایج هرس:
۱. افزایش عمر درخت
۲. افزایش میزان محصول
۳. ایجاد فرم و اسکلت مطلوب
۴. جوان کردن درختان مسن
۵. افزایش کیفیت میوه
۶. جلوگیری از ریزش میوه در ضمن این هرس کردن باید شامل ۸۰ درصد درخت انگور بشه منبع: تبیان

حالا شما بگید چرا باید با حذف ۸۰درصد شاخه های یک درخت اون درخت میوه بیشتری بده؟ این چجور با منطق و عقل جور در میاد؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.